Instrukcja montażu i konserwacji profili poliuretanowych


I. Przygotowanie podłoża:

Powierzchnie ścian i sufitów powinny być czyste , suche , wolne od kurzu , słabo związanych powłok malarskich i tynków. W miejscu przyklejania zalecane jest gruntowanie.

II.Trasowanie powierzchni:

Na przygotowanym podłożu zaznaczyć za pomocą przymiaru i sznura malarskiego dolną linię krawędzi profili, a w przypadku montowania profili oświetleniowych również linię zamocowania oświetlenia

III.Mocowanie profili:
Zaleca się sezonowanie profili przez 24 godz w pomieszczeniu, w którym będą montowane.

  1. Nałożyć klej złączeniowy na powierzchnie czołowe profili.
  2. Nanieść klej DETAFLEX 4000 na czyste , suche powierzchnie klejenia na profilu ciągłym strumieniem.
  3. Po wstępnym odparowaniu klejów przykleić profil do ściany i sufitu. W przypadku profili o dużym przekroju stosować dodatkowo kołki rozporowe lub gwoździe.
  4. Miejsca łączeń listew , szczeliny między listwą a ścianą i sufitem wypełnić klejem. Nadmiar kleju usunąć szpachlą i wygładzić np. wilgotną gąbką.
  5. Po wyschnięciu kleju wygładzić powierzchnie złączeń oraz wypełnić otwory montażowe elastyczną masą szpachlową.
  6. Po całkowitym wyschnięciu wszelkie nierówności należy przetrzeć drobnym papierem ściernym oraz pomalować profile.

IV.Malowanie:
Malować farbami akrylowymi dobrej jakości nie zawierającymi rozpuszczalników wchodzących w reakcję z tworzywami sztucznymi.

V.Narzędzia:
Do przycinania profili stosować narzędzia do drewna (piła z drobnym zębem) oraz korytka uciosowe lub przycinarki kątowe do cięcia profili w narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych.

VI. Konserwacja:
Za wyjątkiem okresowego czyszczenia i malowania produkt nie wymaga żadnych zabiegów.